Program kampanii

Okres trwania kampanii: 28 wrzesień – 12 październik 2012 r.

 

1. Otwarcie wystawy (inauguracja)

 

Inauguracja wiąże się z otwarciem wystawy prac konkursu plastycznego „Ważne dziewięć miesięcy bez alkoholu”, organizowanego przez Fundację „Tęcza Serc” w czterech edycjach na przestrzeni lat 2007-2011. Wybraliśmy nagrodzone i najciekawsze plakaty, promujące ideę abstynencji w ciąży. Otwarcie wystawy i inauguracja odbyły się w Urzędzie Miasta Szczecina, 27 września 2012 r. Tam też miała miejsce konferencja prasowa, podczas której Prezes Fundacji Tęcza Serc, Katarzyna Gołębiowska i Ambasador kampanii, Małgorzata Krzystek, dokonały uroczystego odsłonięcia plakatu kampanii. Wystawę można oglądać w Galerii Prezydenckiej Urzędu Miasta do 5.10.2012 r., a w Zamku Książąt Pomorskich (hol wschodniego skrzydła, przy wejściu do Opery na Zamku)  - do końca października 2012 r.

 

2. Kampania właściwa (koncentracja przekazu)

 

W dniach 28.09-12.10 na terenie miasta Szczecina odbędzie się kampania właściwa. W lokalach, klubach, pubach i punktach gastronomicznych oraz autobusach, tramwajach, na uczelniach, w kościołach, przychodniach i innych instytucjach - znajdziecie Państwo plakaty kampanii. W mieście widoczne będą billboardy i inne nośniki, nasz przekaz pokażą uliczne telebimy.

 

3. Konferencja naukowa (wzmocnienie)

 

W dniu 4 października 2012 r. w Hotelu Campanile odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa na temat „Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym – możliwości pomocy na podstawie doświadczeń własnych”. Uczestnikami tego wydarzenia będą: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, psychoterapeuci, pracownicy ośrodków. Prowadzący to eksperci Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), eksperci Fundacji Tęcza Serc, psychiatrzy, psycholodzy i pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem pracy z dziećmi FAS/FASD i ich rodzinami. Wydarzenie ma charakter cykliczny, to już czwarta konferencja Fundacji na ten temat, a trzecia ogólnopolska. Ostatnia odbyła się 12 października 2010 r. w Szczecinie.

 

4. Kampania stała (podtrzymanie)

 

Planowana jest w okresie od 12.10.2012 r. do końca roku szkolnego 2012/2013 (czerwiec 2013). Nośniki w lokalach nie zostaną zdjęte z datą zakończenia kampanii właściwej. Również część innych nośników będzie wykorzystywana przez dłuższy czas. Natomiast wystawa prac konkursowych „Ważne dziewięć miesięcy bez alkoholu”, eksponowana w Zamku Książąt Pomorskich, przyjmie charakter ekspozycji przechodniej: będzie prezentowana w szkołach podstawowych Szczecina (po 2-3 tygodnie w jednej placówce).

 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w kampanię społeczną „PO MALUCHU !?”.

Zespół Organizacyjny