FAS – nie pij w ciąży!

 

FAS (Fetal Alcohol Syndrome - Płodowy Zespół Alkoholowy)

 

Jest zaburzeniem dotyczącym rozwijającego się płodu, będącym skutkiem narażenia go na działanie alkoholu. Efekty mogą być groźne lub średnio nasilone i wyrażają się: obniżeniem IQ, zaburzeniami uwagi i zdolności uczenia się, aż do wad serca, dysfunkcji mózgu i śmierci włącznie.

 

FAS to zespół wad wrodzonych, somatycznych (dotyczących ciała) oraz neurologicznych (układu nerwowego, głównie mózgu). Wady te obejmują: specyficzny wygląd twarzy (dysmorfia); zaburzenia wzrostu; dysfunkcje mózgu (problemy z zachowaniem i uczeniem się).

 

MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE:

-        Bariera łożyska nie jest skuteczna w przypadku leków, wirusów i alkoholu.

-        Nie określono minimalnej dawki alkoholu, o której można by powiedzieć, że jest całkowicie bezpieczna dla rozwoju dziecka.

-        Nie ma takiego napoju alkoholowego, który wypity przez matkę w okresie ciąży jest bezpieczny dla jej dziecka.

-        Szkody wywołane przez alkohol w okresie ciąży są proporcjonalne do ilości i częstotliwości wypijanego przez kobietę alkoholu.

-        Choć alkohol może mieć negatywny wpływ na wszystkie komórki i narządy, to szczególnie wrażliwy na działanie alkoholu jest mózg dziecka. Już w bardzo wczesnym okresie ciąży może zostać trwale uszkodzony.

-        Alkohol powoduje więcej szkód w rozwijającym się płodzie, niż inne substancje łącznie z marihuaną, heroiną i kokainą.

 

W Polsce co roku rodzi się ok. 1000 dzieci z pełnoobjawowym FAS!

Dziesięć razy więcej dzieci ma inne zaburzenia związane z alkoholem, opisywane jako FASD, czyli Fetal Alcohol Spectrum Disorder (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych).